MRE: mai mult decât un simplu modul

Atunci când se efectuează analiza de stabilitate a unui versant cu ajutorul software-ului bine cunoscut Geostru Stabilitatea taluzurilor – Slope, utilizatorul are opțiunea de a plasa o lucrare de intervenție la alegerea sa între: Ziduri, Piloți, Tiranți și Pământ armat. Selectându-l pe cel din urmă se va deschide modulul Pământ armat- MRE. Vorbim de un…

prove penetrometriche statiche

Aplicarea testelor penetrometrice statice în reconstrucția profilului stratigrafic

Aplicarea testelor penetrometrice statice în reconstrucția profilului stratigrafic Diego Lo Presti,* Claudia Meisina,** Nunziante Squeglia* RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA Testele de penetrare conică sunt o metodă de testare in situ bine stabilită pentru caracterizarea siturilor. Utilizarea lor pe scară largă pentru explorările subsolului se datorează fiabilității, vitezei, economiei și faptului că furnizează înregistrări continue cu…

Lucrări de inginerie naturalistică pentru stabilitatea versanților: paleți vii de susținere

Dimensionarea preliminară a lucrărilor de inginerie naturală este una dintre cele mai importante operațiuni de efectuat înainte de proiectarea executivă a lucrărilor, plasându-se în mod cert înaintea verificărilor tehnice și a dimensionărilor finale ulterioare. A avea la dispoziție instrumente rapide și eficiente pentru a efectua primele verificări și a evalua dacă tehnicile alese sunt sau…

eurocodice eurocode 7

Eurocode 7: Proiectarea geotehnică – Ce este Eurocode-ul?

Eurocodurile se aplică la proiectarea structurală a clădirilor și a altor lucrări de inginerie civilă, inclusiv aspectele geotehnice, proiectarea structurală a incendiilor și situațiile care includ cutremure, execuție și structuri temporare.  Pentru proiectarea lucrărilor speciale de construcții (de exemplu, instalații nucleare, baraje etc.), ar putea fi necesare alte dispoziții decât cele din Eurocodurile. Este folosit…

Studiu geotehnic Pagani

Studiu geotehnic: De ce ai nevoie de el?

Studiu geotehnic ce este? Studiul geotehnic sau cunoscut ca și investigația solului, este procedura prin care poți afla proprietățile fizice ale solului. Acesta este de obicei utilizat în cadru șantierelor de construcții, iar cu ajutorul acestuia se poate stabili dacă solul este sigur pentru construcția ce va fi realizată. Fără analiza solului, proiectele de construcție…

prove teste pagani tg630-1004

Teste penetrometrice statice și/sau dinamice într-un singur aparat

Penetrometrul TG63-100 poate fi configurat la cerere pentru a efectua teste penetrometrice dinamice continue, teste penetrometrice statice (CPT) sau ambele. În ceea ce privește testele dinamice, în funcție de solurile investigate în principal, penetrometrul poate fi echipat cu diferite sisteme de batere (Foarte greu – DPSH, greu – DPH sau mediu – DPM). De asemenea,…

Recomandări ISRM (International Society for Rock Mechanics) pentru monitorizarea geotehnică

Prefață la traducerea Recomandărilor ISRM pentru monitorizarea mișcărilor de roci cu ajutorul inclinometrelor și clinometrelor Aceste recomandări, care au apărut în 1977, sunt deosebit de importante, în special secțiunea referitoare la sondele inclinometrice. Aceste instrumente sunt fost extrem de populare datorită costului lor scăzut, ușurinței de utilizare și informațiilor furnizate. În acest sens, se subliniază…

Calculul coeficientului Winkler

În acest articol vom vedea care este baza de calcul a coeficientului Winkler, sau a constantei de fond, și care sunt cele mai utilizate metode pentru calcularea acestui parametru pentru fiecare tip de sol. Note teoretice În studiul interacțiunii sol-fundație, și în special în modelarea solului pentru a calcula solicitările din elementele fundației, problema este…

liquefazione nishishiro

Lichefierea solului: ce este și cum se intervine

Lichefierea este un fenomen care apare într-un sol saturat necoeziv (nisip, pietriș, nămol non-plastic), după o secvență seismică. Acestea din urmă favorizează o reducere a rezistenței la forfecare a solului datorită creșterii și acumulării de presiuni interstițiale. Acest fenomen are ca rezultat final, deformări permanente semnificative sau chiar anularea forțelor efective din sol (Eurocodul 8-Partea…