strumenti metodo osservazionale

Metoda observațională în proiectarea geotehnică

În conformitate cu Eurocod 7 Partea 1, atunci când predicția comportamentului geotehnic este dificilă, poate fi oportună aplicarea abordării cunoscute sub numele de „metoda observațională”, în care proiectul este revizuit în timpul construcției. Această metodă se aplică prin următoarea procedură: trebuie stabilite limitele de acceptabilitate a valorilor anumitor mărimi reprezentative pentru comportamentul complexului structură-sol; trebuie…

Fundații mixte și tasări pe piloți

În Eurocod se confirma posibilitatea de a considera, în calculul fundațiilor pe piloți, colaborarea structurii de legătura a piloților în verificările geotehnice. Pentru ca aceasta colaborare a structurii de legătura să fie considerabila este necesar ca ampatamentul piloților să fie, pe cat posibil, mai mare decât triplul diametrului piloților. Înainte de a descrie scenariile posibile…

Cuzinet pentru fundatie

Cuzinet pentru fundație. Fundația unei clădiri este componenta structurala, care se regăsește în partea de jos a construcției și preia în totalitate încărcătura acesteia, prin intermediul elementelor portante (stâlpi, ziduri) și o transmite spre sol. Exista multe tipuri de fundație dar, cele mai simple sunt: fundația izolata sub stâlpii de susținere; fundația pe cuzineți. Ce…

Studiu geotehnic Pagani

Studiu geotehnic: De ce ai nevoie de el?

Studiu geotehnic ce este? Studiul geotehnic sau cunoscut ca și investigația solului, este procedura prin care poți afla proprietățile fizice ale solului. Acesta este de obicei utilizat în cadru șantierelor de construcții, iar cu ajutorul acestuia se poate stabili dacă solul este sigur pentru construcția ce va fi realizată. Fără analiza solului, proiectele de construcție…

prove teste pagani tg630-1004

Teste penetrometrice statice și/sau dinamice într-un singur aparat

Penetrometrul TG63-100 poate fi configurat la cerere pentru a efectua teste penetrometrice dinamice continue, teste penetrometrice statice (CPT) sau ambele. În ceea ce privește testele dinamice, în funcție de solurile investigate în principal, penetrometrul poate fi echipat cu diferite sisteme de batere (Foarte greu – DPSH, greu – DPH sau mediu – DPM). De asemenea,…

Recomandări ISRM (International Society for Rock Mechanics) pentru monitorizarea geotehnică

Prefață la traducerea Recomandărilor ISRM pentru monitorizarea mișcărilor de roci cu ajutorul inclinometrelor și clinometrelor Aceste recomandări, care au apărut în 1977, sunt deosebit de importante, în special secțiunea referitoare la sondele inclinometrice. Aceste instrumente sunt fost extrem de populare datorită costului lor scăzut, ușurinței de utilizare și informațiilor furnizate. În acest sens, se subliniază…

Calculul și verificarea structurilor rutiere suple și semirigide cu ajutorul software-ului GeoStru® Road Pavement Design RPD

Structurile rutiere sunt alcătuite din strate suprapuse, de materiale și grosimi diferite, a căror funcție este de a prelua acțiunile generate de trafic și de a le transmite și repartiza, în mod corespunzător, către  patul drumului sau către alte structuri, precum și de a asigura condiții de siguranță și confort pentru utilizatori (suprafață de rulare…